Liikmemaks


Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu (ESAL) liikmeks astumise liikmemaks on järgmine:
 
 
100 EUR aastas eraisikule
 
140 EUR  aastas juriidilisele isikule, mille eest osaleb ESAL´i tegevuses ja saab ESALi soodustusi 1 inimene
 
NB! 5 ja rohkem liitujat ühest organisatsioonist a´liige 100 EUR
 
ESAL´i liikmeks astumise avaldus palun edastada ESAL´i juhatusele, kes  kinnitab uue ESAL´i liikme staatuse kirjaliku teatega ja esitab arve liikmemaksu tasumiseks.