Uudised (10)Uudiste arhiiv

ESALi liikmeks ootame kõiki spetsialiste ja erinevate tasandite juhte, kes tulenevalt tegevusvaldkonna spetsiifikast oma organisatasioonis koolitavad või arendavad sisekoolituse alast tegevust!


ESALi liikmena on Teil võimalus

  • suhelda ja jagada kogemusi teiste sisekoolitajate ja sisekoolitustega tegelevate inimestega üle Eesti,
  • kasutada sisekoolitus.eu lehe intranetti, kus on liidu liikmete kontaktid, foorum, galerii ja kasulikku infot,
  • lugeda aktuaalset sisekoolituste alast teavet nii kodulehe intranetist kui ka regulaarsete uudiskirjade kaudu,
  • osaleda soodsalt ESALi ja tema koostööpartnerite koolitustel, seminaridel, konverentsidel,
  • jagada ESALi kaudu saadud teadmisi ja infot oma organisatsioonis ning aidata seeläbi kaasa enda ettevõtte arengule,
  • osaleda ESALi üldkoosolekutel ning kandideerida ESALi juhatusse.

Liikmeks astumisel
  • tuleb esitada avaldus
  • tasuda liikmemaks arve alusel Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668.
Pärast liikmemaksu tasumist saadetakse Teie e-posti aadressile kinnitus liikmeks saamise kohta ning ESALi kodulehe intraneti kasutajanimi ja parool.