Uudised (10)Uudiste arhiiv

Tulevased sündmused:
Koolitushooaja avaseminari: Kuidas läbi viia tulemuslikke veebikoolitusi? (27.08.2020)

Sisekoolituse kovisiooniprogramm (16.09-02.12.2020)

 
Koolitushooaja avaseminar:
Kuidas läbi viia tulemuslikke veebikoolitusi?

27. augustil 2020
Tallinn

 
Ka sel aastal koguneme traditsiooniliselt augustikuu teisel poolel, et üheskoos midagi põnevat õppida ja torti süües algavat koolitushooaega tervitada.

Virtuaalses ruumis saab sarnaselt füüsilise ruumiga teha nii huvitavat ja mõjusat koolitust kui ka igavat ja kuiva. Sel korral kuulemegi, kuidas kaasahaaravat e-koolitust ette valmistada ja läbi viia. Teeme ülevaate platvormidest ja tööriistadest ning harjutame põneva e-koolituse loomist.

09.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.45 Kuidas e-õpet ette valmistada?
Ülevaade e-õppe terminoloogiast
Erinevad veebikoolituse keskkonnad
Veebikeskkondade võimalused

11.45-12.15 Tordipaus

12.15-12.30 ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Marju Meejärv

12.30-14.00 Kuidas veebikoolitust mõjusalt läbi viia?
Kaasavad meetodid veebikoolitusel
Nipid ja trikid tulemuslikumaks veebikoolituseks
Esinemispõhimõtted veebis koolitamisel

Eesmärk: Omandada teadmisi ja praktilisi oskusi tulemuslikeks ning mõjusateks veebikoolituste läbiviimiseks.

Õpiväljundid: Õppetöö tulemusena õppija:
•    teab, millised vahendid ja platvormid valida oma e-koolituse läbiviimiseks;
•    tunneb meetodeid, millega e-koolitustel äratada huvi ja hoida tähelepanu;
•    on omandanud mõned e-koolituste esinemistehnikad.

Meetodid: interaktiivne loeng, praktilised harjutused

Koolitaja Margo Loor on Eesti kõige kogenum mõtlemis-, kõne- ja argumenteerimisoskuste koolitaja. Alates 1998. aastast on ta läbi viinud argumentidel põhineva veenmise, arutelu ja otsustamise koolitusi täiskasvanutele ning juhtinud diskussioone seminaridel ja konverentsidel. Margol on pikaajaline projekti- ja inimeste juhtimise kogemus, mis annab võimaluse täiendada koolitust lahendustega praktilistele ja igapäevastele küsimustele. Koolitusi ja konsultatsioone on ta läbi viinud teiste seas ettevõtete tippjuhtidele, kommunikatsioonitöötajatele, raadiohäältele, ülikoolide juhtidele ja õppejõududele, õpetajatele, riigiasutuste töötajatele, vabaühendustele, sotsiaalsetele ettevõtetele ja ettevõtete sisekoolitajatele. SpeakSmart arendusjuhina on ta olnud pidevalt hoidnud ettevõtet digilahendustele orienteerituna ning alates eriolukorra algusest märtsis 2020 on ta toetanud Eesti koolitajate kogukonda jagades e-koolituste ja e-koosolekute läbiviimise oskusi ligi 350 Eesti koolitajale. Seda kõike arvestades on ta suurepärane partner  Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu avaseminaril rääkima just e-õppe võimalusest sisekoolitajate kogukonnale.

Osalemistingimused:

Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 12. augustini registreerudes TASUTA.
Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 12. augustini 65€+km

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 12. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 13. augustist kõikidele osalejatele hind 89€+km


Registreerimine avaseminarile

Sisekoolituse kovisiooniprogramm
16. september - 2. detsember 2020


Tööelu tegelikkus on kiirus, lakkamatu infotulv, olukordade muutumine, tähtajad, jooksu pealt otsustamised, tegevuste pooleli jätmine telefonikõne tõttu, kiirkoosolekud.

Mõtlemiseks peab korraks peatuma ja võtma aja, et mõtestada oma tegevust, sest lakkamatu tegutsemise käigus me ei märka tähendusi. Inimese põhiolemuses on vajadus võtta aega mõtlemiseks ja tähenduste loomiseks. Mis siis juhtub, kui tööelus hetkeks aeg maha võtta, kolleegidega ringis maha istuda, esitada küsimusi, kuulata vastuseid, lasta iseendal olla... ning mõelda?

Oleks see hirmutav? Tulemusrikas? Mõttetu? Vajalik? Ootamatu? Alternatiivne? Ootuspärane?

Kas sa oskad luua oma töö juures sellise keskkonna, et selline tunniks-kaheks koos maha istumine, kuulamine, rääkimine ja mõtlemine kõigile energiat ja sihikindlust juurde annab?

Kui soovid
•    proovida, kuidas eelkirjeldatu tundub
•    õppida, kuidas sellist oaasi luua
•    kogeda küsimist ja kuuldud saamist
•    värskendada oma teadmisi grupidünaamikast,
siis tule kovisioonikursusele, milles on 4 kohtumist, mis toimuvad kord kuus, iga kohtumine 4 tundi.

Kovisioonigruppi on oodatud nii sisekoolitajad, koolitus- ja personalijuhid kui ka koolitus- ja personalispetsialistid, kes tegevad sisekoolituste valdkonnas.

Kovisioonikursuse eesmärk on tutvustada osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooni võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis.
Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioon võimaldab töötajatel turvalistes tingimustes ja toetava grupi keskel hetkeks väljuda argipäeva rutiini kiirusest ja lakkamatust tegutsemisest ning peatuda ja mõtiskleda. Selline tööviis mõjub jõustavalt, stressi vähendavalt ja motiveerivalt. Töö tähendus ja eesmärgid saavad selgemaks, suhted paranevad.

Kovisiooni väärtus on pikema aja jooksul toimuvate kohtumiste jadas, millest moodustub iga osaleja oskuste järjepidevat täiendamist ja arendamist toetav protsess.

Kursuse käigus saavad osalejad:
•    kogeda kovisiooni rakendatavust aktuaalsetes probleemides tasakaalu või kriitilistes tööolukordades selguse loomisel ning lahendusteede kaardistamisel;
•    baasteadmised ja tööriistad oma organisatsioonis kovisioonigrupi käivitamiseks ja organisatsiooni liikmete kaasamiseks;
•    isikliku kogemuse kaudu tundma õppida kovisiooni põhimudelit ja kovisiooni konteksti sobivaid harjutusi.

Kovisioonikohtumise struktuur: Kohtumine algab ühe või mitme soojendusharjutusega. Soojendusele järgneb grupis olukorra kaardistamine ja kohtumise aktuaalse eesmärgi püstitamine. Kohtumise käigus võib toimuda osalejate vajadustest lähtuv, töös esile kerkinud praktiliste probleemidele ja küsimustele vastuste otsimine, keerukate kehtestamisolukordade analüüsimine ja läbiproovimine. Kohtumise struktuuris on oluline osa aktiivõppe harjutustel. Päeva lõpptulemusena on iga osaleja saanud aktiivselt panustada grupi toimimisse ning on kogenud kovisiooni toimimist praktikas.

Coach-superviisor: Kreet Aun

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee. Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga selgust ja tulemust luua. Lõpetasin 2013. aastal erialase väljaõppe  TLÜ Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) ühisprogrammis „Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe“. 2008. aastal õppisin SELF Erakoolis koolitajaks-suhtlemistreeneriks. 2005. aastal läbisin ETKA Andrases Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursuse.

Alates 2008.aastast olen olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja kvalifitseeritud superviisor-coach. Olen töötanud ekspordi- ja arendusjuhina innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes ning teenusearendamise valdkonnas, sealhulgas 13 aastat If P&C Insurance AS-is. Olen olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja.


Kovisiooniprogrammi ajakava:

I kohtumine - 16. september 2020 kell 13.00-17.00
II kohtumine - 7. oktoober 2020 kell 13.00-17.00
III kohtumine - 4. november 2020 kell 13.00-17.00
IV kohtumine - 2. detsember 2020 kell 13.00-17.00

Sihtgrupp: personali- ja koolitusjuhid ning –spetsialistid, sisekoolitajad

Kovisioonigrupi suurus: 12 osalejat

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)

Osalemistingimused:

NB! Kovisiooniprogrammis osalemine eeldab osalemist kõikidel kohtumistel.

Kovisiooniprogrammis osalemine ESAL-i liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule 50€+km (kogu programm)

Mitteliikmetele osalemine 65 €+km /kord (260€+km kogu programm)

Uutele ESAL-iga liitujatele soodustus -25%

Registreerimine kovisiooniprogrammi