Lähenevad sündmused:

Koolitushooaja avaseminar: Tegevuslikud meetodid sisekoolituses (30.08.2017)
Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele (15.09-10.11.2017)
Sisekoolituse kovisiooniprogramm (27.09.2017-07.02.2018)
Koolitushooaja avaseminar:
Tegevuslikud meetodid sisekoolituses

30. augustil 2017
Hotel L'Ermitage (Toompuiestee 19, Tallinn)
 
Nagu tavaks on saanud, koguneme augustikuu viimastel nädalatel, et mõnda põnevat uut meetodit katsedades ja torti süües üheskoos algavat koolitushooaega tervitada.

Sel korral tutvume praktilises töötoas tegevuslike loovmeetoditega, mida saab kasutada nii koolitamises, õpetamises, sotsiaaltöös, (projekti)juhtimises, inimeste arendamises jm.

See on suurepärane  võimalus end ühe meeleoluka hommikupoolikuga taas sisekoolituste lainele viia ning valdkonna kolleegidega loovaid psühhodraama meetodeid proovida.

Koolitushooaja avaseminari eesmärk: Omandada teadmised psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia olemusest ning praktilised oskused erinevate tegevuslike meetodite rakendamiseks personali arengu toetamisel.

 9.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00-11.30 Psühhodraama, sotsiomeetria ja grupipsühhoteraapia 

11.30-12.00 Tordipaus

12.00-12.15 Hotel L'Ermitage majatuur

12.15-13.45 Tegevuslikud meetodid

Rollivahetus (psühhodraama peamine ja enim tuntud meetod, mille esmane eesmärk on vastaspoole mõistmise suurendamine)
Tühi tool (projektsioonidega töötamine)
Sotsiomeetrilised harjutused ja näidustused selleks

13.45-14.00  ESAL-i hooaja avamine
Annika Allikas, Liisi Männistu, Kaire Takjas

Koolitajad:


Liis Hango
on lõpetanud koolitajate-suhtlemistreenerite väljaõppe (2003), psühhodraama lavastaja ja õpetaja väljaõppe (Trainer.Educator. Practitioner 2017) ning pereteraapia väljaõppe (2016). Liis on Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu aktsepteeritud superviisor, Psühhodraama Instituudi õppejõud, 15-aastase kogemusega täiskasvanute koolitaja ning praktiseeriv pereterapeut.
Endel Hango
on organisatsiooni konsultant ja koolitaja. Riiklikku V kategooria kutsekvalifikatsiooni omav suhtlemistreener ja konsultantide kutsehindaja. BSc psühholoogias, omab rahvusvahelist psühhodraama lavastaja ja õpetaja sertifikaati (Trainer.Educator. Practitioner 2016) ja luguteatri lavastaja tunnistust New Yorgi Luguteatrite Keskusest. Eesti Luguteatri  asutajaliige ning Tartu Spontaansusteatri asutaja, lavastaja ja kunstiline juht. Täiskasvanute koolitaja aastast 2003.

“Olen psühhodraamaga kokku puutunud alates 2001. ning õppinud seda alates 2004. aastast. Oma TEP taseme sain 2016. aastal. Need on faktid. Hoopis huvitavam ja minu jaoks võluvam on aga psühhodraama filosoofia ja mõtteviis ning meetodid. Koolitaja, arenduskonsultandi ning terapeudina tean, et need töötavad; samas pole see fakt teaduslikus mõttes – just see mind psühhodraama juures võlubki. Tegutsedes ja teiste inimestega kohtudes, hakkavad tõelised asjad juhtuma; ning see protsess on paljuski ennustamatu, samas juhitav. Tõenäoliselt oma huvi tõttu spontaansus- ja luguteatri vastu, ongi just spontaansuse äratamine ja selle treenimine olnud minu jaoks kõige paeluvam teema.”

Osalemistingimused:

Seminaripäeval osalemine ESAL liikmetele vastavalt kontaktisikute arvule kuni 20. augustini registreerudes TASUTA.

Teistele liikmesorganisatsioonidest registreerujatele kehtib soodustus -30%

Mitteliikmetele osalemine registreerudes kuni 20. augustini 65 eurot

ESAL’i uutele liitujatele registreerumisel kuni 20. augustini soodustus -25%
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele registreerumisel -5% hinnasoodustus

Alates 21. augustist kõikidele osalejatele hind 89 €

Registreerimine koolitushooaja avaseminarile
Lihvitud teemant II: jätkukoolitus edasijõudnud sisekoolitajatele
15.09.-10.11.2017
 
Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud edasijõudnud sisekoolitajatele jätkukoolituse, kus kolme praktikumi jooksul lihvime süvendatult kolme sisekoolitaja jaoks olulist kompetentsi – koolitusprogrammi koostamisoskust, esitlusoskust ning esinemisoskust.

Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.

Koolitusprogrammi ajakava:
15.09.2017 – Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
13.10.2017 – Lihvitud teemant II: Esitlemisoskuse lihvimine
10.11.2017 – Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine

Osalemistingimused:
Osalemistasu koolitusprogrammis  400 EUR
Osalemistasu  ühel koolituspäeval  150 EUR
ESAL´i  liikmetele hind 20% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine Lihvitud teemant II kõikidesse moodulitesse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Koolitusprogrammi koostamisoskuse lihvimine
15.09.2017

Koolitaja:

Katrin Karu,
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut, õppejõud ja andragoogika bakalaureuseõppe õppekava kuraator
Töötab alates 1997.aastast Tallinna Ülikooli andragoogika osakonnas õppejõuna. Koolitajana on olnud privileeg koolitada nii täiskasvanute koolitajaid kui kõrgkoolide õppejõude juba 10 aastat. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (7. tase). Alates 2012. aastast on tegutsenud täiskasvanute koolitaja kutsehindajana.Koolituse ajakava ja teemad:

 9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Koolituse kavandamise põhimõtted
Koolitusvajaduse selgitamine
Koolituse eesmärgistamine ja õpitulemuste sõnastamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Koolitusprogrammi koostamine
Koolitusvormi valik ja ajaplaneerimine
Sisu ja metoodika valik
Koolitusmaterjali koostamine

13.15-14.00  Lõuna

10.30-15.30  Koolituse hindamismudeli koostamine
Koolituse tagasiside ja analüüs

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: interaktiivne loeng, grupi- ja paarisarutelu, rühmatöö, praktilised harjutused
Eesmärk: Omandada teadmised ja praktilised oskused koolituse kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    mõistab koolitust süsteemse protsessina
•    oskab koolitusvajaduse analüüsitulemustest lähtuvalt  koolitust eesmärgistada ja sõnastada õpitulemused
•    teab meetodite valiku ja koolitusmaterjali koostamise põhimõtteid
•    suudab kasutada asjakohaseid hindamismudeleid  
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine koolitusprogrammi lihvimise moodulile

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esitlemisoskuse lihvimine
13.10.2017

Koolitaja:

Jaan Vaabel
, IT Koolituse koolitaja/konsultant
Töötanud Baltimaade suurima IT koolitusfirma IT Koolituskeskus partner-lektorina alates 2003 aastast. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tänaseks on ta edukalt koolitanud üle 7000 inimese.Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Suurepärase PowerPointi loomise V etappi
Üldised soovitused esitluse koostamisel
Peamised töövõtted ja nende õigeaegne rakendamine
Esitluse animatsioonidega rikastamine
Presentatsiooni ettevalmistamine esitlemiseks

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Prezi – jutusta oma lugu!
Prezi.com konto loomine, privaatsus ja seadistamine
Peamised töövõtted ja kasutusvõimalused
Jutustuse loomine ja animeerimine
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

13.15-14.00  Lõuna

10.30-15.30  Microsoft Sway – interaktiivne esitlus!
Programmi tutvustus ja peamised töövõtted
Lõuendite kujundamine ja üleminekud
Esitluse interaktiivsemaks muutmine – Youtube, Twitter jne
Koostöötamise võimalused ja esitluse jagamine

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloengud ja praktilised harjutused
NB! Koolituspäevale palume kaasa võtta sülearvuti.
Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvarade võimalustega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide kasutamiseks oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks. Eraldi käsitlemist leiavad peamised esitlustarkvarad – PowerPoint 2016, veebipõhine Prezi.com ja Microsoft Sway.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab paremini ära kasutada erinevate esitlustarkvarade põhifunktsioone ja võimalusi.
•    teab, millised on esitluse koostamise head tavad
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway programmidega esitlemise võimalusi
•    teab PowerPoint 2016, Prezi.com ja Microsoft Sway põhifunktsioone ja töövõtted
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine esitlusoskuse lihvimise moodulisse

________________________________________

Lihvitud teemant II: Esinemisoskuse lihvimine
10.11.2017  

Koolitaja:

Jaana S. Liigand-Juhkam
on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.


Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-15.30 Esinemisoskuse lihvimine - Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset tööd
Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs
Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.
Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn seminariruum (Narva mnt 7c, Tallinn)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine esinemisoskuse lihvimise moodulisseSisekoolituse kovisiooniprogramm
27. september 2017 - 7. veebruar 2018


ESALi eesmärk on toetada sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja professionaalset arengut ja tõsta sisekoolituste alase tegevuse professionaalset taset Eestis. Selleks et sisekoolitajaid ja sisekoolitusvaldkonnas tegutsevaid inimesi veelgi enam toetada ning aidata organisatsioonidel veelgi enam oma spetsialiste ja juhte sisekoolitaja rollis toetada, alustas ESAL eelmisel sügisel uue programmiga, mille eesmärk on tutvustada kovisioonigrupis osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooniprotsessi võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis. Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioonigruppi on oodatud nii sisekoolitajad, koolitus- ja personalijuhid kui koolitus- ja personalispetsialistid, kes tegevad sisekoolituste valdkonnas.

Kovisiooniprogrammi eesmärk on tutvustada kovisioonigrupis osalejatele läbi isikliku kogemuse ja meetodite praktiseerimise kovisiooniprotsessi võimalusi ning valmistada nad ette kovisiooni kasutuselevõtuks oma organisatsioonis. Kovisioon võimaldab organisatsioonis töötajate jõustamist ja  vastastikuse toetuse arengut ning toetab organisatsioonis paindlikku ja lahendusele orienteeritud probleemikäsitlust.

Kovisioonigrupis osalejate instrueerimise, jõustamise ja meetodite tutvustamise viib läbi coach-superviisor
Kreet Aun
, kes viib läbi kuus kovisioonigrupi kohtumist, millest esimesed kaks kestavad 4 tundi ning ülejäänud kohtumised on kestvusega 3 tundi, mille käigus grupi liikmed:

- saavad isikliku kogemuse kaudu tundma õppida kovisiooni konteksti sobivaid harjutusi;
- kogevad kovisiooni meetodite rakendatavust aktuaalsete probleemide või kriitiliste tööolukordade kaardistamisel ja lahendamisel;
-   saavad baasteadmised ja tööriistad oma organisatsioonis kovisioonigrupi käivitamiseks ja organisatsiooni liikmete kaasamiseks.

Kovisioonikohtumine algab ühe või mitme soojendusharjutusega. Soojendusele järgneb grupis olukorra kaardistamine ja kohtumise aktuaalse eesmärgi püstitamine. Kohtumise käigus võib toimuda osalejate vajadustest lähtuv, töös esile kerkinud praktiliste probleemidele ja küsimustele vastuste otsimine, keerukate kehtestamisolukordade analüüsimine ja läbiproovimine. Kohtumise struktuuris on oluline osa aktiivõppe harjutustel. Päeva lõpptulemusena on iga osaleja saanud aktiivselt panustada grupi toimimisse ning on kogenud kovisiooni toimimist praktikas.

Kovisiooni väärtus on pikema aja jooksul toimuvate kohtumiste jadas, millest moodustub iga osaleja oskuste järjepidevat täiendamist ja arendamist toetav protsess.  Grupis osalejad saavutavad kindluse kovisiooni metodoloogia igapäevatöös rakendamisel.

Coach-superviisor: Kreet Aun

Usun töötaja juhtimisse tema tugevuste leidmise ja võimendamise kaudu. Tugevuste kaudu juhtimine on minu jaoks jätkusuutliku juhtimiseni viiv tee. Minu kliendid on minu kohta öelnud, et ma olen loov, väljendusrikas ja nõudlik, et mul on üllatavaid küsimusi ning et ma oskan lühikese ajaga selgust ja tulemust luua. Lõpetasin 2013. aastal erialase väljaõppe  TLÜ Avatud Ülikool ja Supervisiooni Isiksuse Organisatsiooni Arengu Instituut Der Rote Faden (Saksamaa) ühisprogrammis „Interkulturaalse supervisiooni, coaching’u ja organisatsiooniarengu väljaõpe“. 2008. aastal õppisin SELF Erakoolis koolitajaks-suhtlemistreeneriks. 2005. aastal läbisin ETKA Andrases Täiskasvanute õpetaja / andragoogi kvalifikatsioonikursuse.

Alates 2008.aastast olen olnud tegev kui koolitaja ja töönõustaja. Olen Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu täisliige ja kvalifitseeritud superviisor-coach. Viimased viis aastat olen töötanud ekspordi- ja arendusjuhina innovaatilises eksportivas metallitööstuse ettevõttes. Enne seda töötasin teenusearendamise valdkonnas, sealhulgas 13 aastat If P&C Insurance AS-is. Olen olnud SELF II OÜ koostööpartner-koolitaja.


Kovisiooniprogrammi ajakava:

I kohtumine - 27. september 2017 kell 14.00-18.00
II kohtumine - 18. oktoober 2017 kell 14.00-18.00
III kohtumine - 15. november 2017 kell 14.00-17.00
IV kohtumine - 6. detsember 2017 kell 14.00-17.00
V kohtumine - 10. jaanuar 2018 kell 14.00-17.00
VI kohtumine - 7. veebruar 2018 kell 14.00-17.00

Sihtgrupp: personali- ja koolitusjuhid ning –spetsialistid, sisekoolitajad

Kovisioonigrupi suurus: 12 osalejat

Toimumiskoht: Loomeinkubaator (Veerenni 24c, Tallinn)

Osalemistingimused:

NB! Kovisiooniprogrammis osalemine eeldab osalemist kõikidel kohtumistel.

Kovisiooniprogrammis osalemine ESAL-i liikmetele TASUTA

Mitteliikmetele osalemine 55 €/kord (330 € kogu programm)

Uutele ESAL-iga liitujatele soodustus -25%


Registreerimine kovisiooniprogrammi