Tulevased sündmused:
Sisekoolituse konverents 2018: Mida on vaja teada täna, et olla valmis homseks? (23.11.2018)

 

Sisekoolituse konverents 2018:
Mida peab teadma täna, et olla valmis homseks?
AASTA SISEKOOLITAJA 2018 väljakuulutamine

23. november 2018
Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn)


Konverentsi eesmärk on teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist.

10.00-10.15 Päevajuhi avasõnad
Kadri Kiigema täiskasvanute koolitaja ning Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja

Kadri on täiskasvanute koolitajana tegutsenud alates 2001. aastast ja omab andragoogika- ja juhtimisalast ettevalmistust kõrghariduse tasemel.
Viimased 5 aastat on juhtinud Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonda, viinud läbi mitmeid rahvusvahelisi ning turundus- ja kommunikatsiooniprojekte ning korraldanud kümneid konverentse ja üle saja arendussündmuse (sh koolitused, seminarid, Avatud Ruumid, konsultatsioonid, modereerimised jne). Koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute koolitamine, meeskonnatöö, juhtimine, turundus ning kommunikatsioon.


10.15-10.45 Inimkapitali trendid 2018
Siiri Sutt Deloitte Eesti koostööpartner

Siiri on koolitaja ja konsultant ning Deloitte Eesti koostööpartner. Ta on tegutsenud personalivaldkonnas üle 20 aasta, neist viimased 10 on pühendunud välistöötajate sisseelamisprogrammide loomisele ja läbiviimisele ning kultuuridevahelistele erinevustele. Siiri on töötanud talendijuhtimisfirmas Fontes, koolitanud USA diplomaate Washingtonis, nõustanud IMFi töötajate peresid sisseelamisel USA igapäevaellu ning ta viib läbi kultuurierinevuste koolitusi multikultuursetele tiimidele ja expat’idele nii Eestis kui Luksemburgis. Siiril on magistrikraad Tartu Ülikoolist ning ta on sertifitseeritud kultuuridevaheliste erinevuste koolitaja ja SIETAR Europa (Society for Intercultural Education, Training and Research) liige. Siiri on elanud ja töötanud Eestis, USAs ja Luksemburgis.

Ülemaailmne konsultatsioonifirma Deloitte viis sel aastal kuuendat korda läbi HR uuringu, mis tutvustab organisatsioonide ees seisvaid väljakutseid ning räägib juhtide laual olevatest olulistest teemadest. Küsitluses osales üle 11 000 tippjuhi ja personalijuhi 124st riigist. Selleaastane uuring toob välja sotsiaalse vastutuse teema – edukad ei ole enam need ettevõtted, kes jälgivad ainult oma kasumi- ja käibenumbreid, vaid üha tähtsamaks muutub see kui palju ja kuidas ettevõte suudab ühiskonnale tagasi anda ja inimeste jaoks oluliste sotsiaalsete probleemidega tegeleda.  Samuti kasvab õppimise tähtsus – organisatsioonid teevad suur jõupingutusi, et luua oma ettevõttes õppimise kultuuri.

10.45-11.15 Millised uskumused mõjutavad õppimist?
Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikooli õpetajahariduse professor

Katrin on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi ülddidaktika dotsent ja õpetajakoolituse kutseõpingute mooduli juht. Töötanud Tallinna Ülikoolis õpetajahariduse valdkonnas erinevatel ametikohtadel 1997. aastast alates. Koolitab õpetajaid ja koolijuhte nii esma- kui täiendõppes. 2008. aastal kaitses doktoritöö teemal „Algajate õpetajate professionaalne areng kutseaastal“. Uurimisteemad on seotud õpetajate identiteedi, professionaalse arengu ning seda mõjutavate teguritega.


Uskumused õppimisvõime kohta – millised uskumused ja kuidas mõjutavad õppimist?
Kas ja kuidas saab muuta uskumusi, mis mõjutavad õppimist?
Mida saab sisekoolitaja teha, et toetada negatiivsete õppimist mõjutavate uskumuste muutmist?

11.15-11.45 Kuidas muuta kiire õppimine tulemuslikuks õppimiseks Eesti EL Nõukogu eesistumiseks ettevalmistumise näitel?
Maris Vaino endine Riigikantselei EL eesistumise koolitusjuht, Riigikontrolli personalijuht

Maris vastutas Eesti EL Nõukogu eesistumispersonali (ministrid, töörühma juhid, eksperdid jne) kesksete arendus- ja koolitustegevuste planeerimise ning elluviimise eest. Inimeste arendamisega on Maris tegelenud erinevates riigiasutustes ligi 10 aastat. Ta on koordineerinud avaliku teenistuse koolitusjuhte ühendavat Koolitusjuhtide Kogu (KJK) ning hetkel panustab ka avaliku teenistuse Personalijuhtide Seltsi (PJS) tegemistesse. Eduka eesistumispersonali ettevalmistusprojekti kõrval peab Maris enda üheks suurimaks eduprojektiks riigiasutustele väljaarendatud elektroonilist koolituskeskkonda „koolituste moodul“.  Hetkel keskendub Maris Riigikontrolli personaliteemadele, täites seal personalijuhi rolli.

2017. aasta II pooles täitis Eesti esimest korda Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistuja rolli. Kuna Eesti ei olnud kunagi varem eesistujariik olnud, siis seisis Eestil ees täiesti uus vastutus, mis nõudis korralikku ettevalmistust. Ette oli vaja valmistada ligikaudu 1300 inimest. Enamik arendus- ja koolitustegevusi korraldati keskselt, tagamaks vajalike ja ühtse kvaliteediga teadmiste ja oskuste omandamine. Maris Vaino räägib, kuidas toimus kiire ja tulemuslik õppimine Eesti EL Nõukogu eesistumiseks ettevalmistumise näitel ning millised olid peamised õppetunnid.

11.45-12.00 Kohvipaus

12.00-12.30 Koolitused neile, kes teavad kõike, aga ei oska midagi
Kai Realo Circle K Eesti peadirektor, Eesti Parim Juht

Kai on ligi 20-aastase kogemusega juht, kes on Circle K Eesti organisatsioonis töötanud 13 aastat ning neist viimased 6 aastat peadirektorina. Kai varasemad töökohad on olnud Elisa Eesti ja IBM. Lisaks ametikohustustele on ta aktiivselt tegev ka ettevõtjate erialaliitudes ja esindusorganisatsioonides, olles juhatuse liige nii Kaupmeeste Liidus kui Eesti Õliühingus ning kuuludes Tööandjate Keskliidu Volikogu eestseisusesse.
Oma organisatsiooni ja enda suurimateks saavutusteks peab ta edukalt toimunud kaubamärgivahetust, kus tarbijate poolt armastatud Statoili kaubamärk asendus Circle K-ga. Vaatamata väljakutsetele, mida niivõrd suur muudatus kaasa tõi, pärjati Circle K Eesti aasta lõpus Eesti mainekama ettevõtte tiitliga.


Kuidas koolitada uut põlvkonda, kelle jaoks kõik teadmised on hiirekliki või näpuvajutuse kaugusel, aga kes ei oska vahel ka elementaarseid töövõtteid?
Kuidas võistelda sisekoolitustega tähelepanu pärast, mida jätkub vaid minutiteks?
Kui generatsioonis Y on kõik erilised, siis kas saab koolitada kõiki ühtmoodi?

12.30-13.00 Sisekoolitused multikultuurses organisatsioonis
Katri Kuuse Ericsson personalijuht

Katri töötab Ericssoni Baltikumi personalijuhina. Oma õpingute ja karjääri jooksul on arendanud teadmisi nii äri-, inimeste- kui ka kommunikatsioonijuhtimise vallas. Hiljutine samm oli osalemine Rootsi instituudi juhtimisprogrammis, kus täiendas oma teadmisi jätkusuutliku ettevõtluse ja juhtimise teemadel. On inimeste inimene ja teda iseloomustab 3 F reegel (Food, Family and Friends).
13.00-13.30 Kuidas luua tulemuslik e-õppe süsteem?
Marja-Liisa Põldre Hurtigruten Estonia OÜ e-learning trainer, Aasta Sisekoolitaja 2017


Marja-Liisa räägib, mida pidada silmas organisatsioonis e-õppe süsteemi loomisel – mille alusel valida keskkondasid, millele tugineda; kuidas koolituskursust üles ehitada ning kuidas õppijaid kaasatuna hoida.

13.30-14.15 Lõuna

14.15-14.45 Millised on Euroopa täiskasvanuhariduse keskkonna EPALE võimalused sisekoolitajale?
Georgi Skorobogatov Sihtasutuses Kutsekoda välisprojektide juht ning on EPALE Eesti eestvedaja

Georgi  on kutsega täiskasvanute koolitaja (tase 7), Tallinna Ülikooli külalisõppejõud ja MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond asutaja. Ta on töötanud avalikus sektoris koolitus-arendusjuhina ja erasektoris ettevõtte juhina. Georgi on koolitajate koolitaja ning kutse taotlejate hindaja.
Virtuaalne praktikakogukond koolitaja professionaalse arengu toel
EPALE võimalused ja piirangud koolitaja professionaalse arengu ja koostöö tööriistana

14.45-15.15 Rahvusvaheline koolitaja koolitusprogramm – kuidas arendada koolitaja kompetentse?
Monica Marfeldt ETKA Andras projekti koordinaator

Monica on kutsega täiskasvanute koolitaja (tase 7). Täiskasvanuhariduses tegev alates 2005. aastast. Monical on koolitajate kogemus õpetades nii üliõpilasi kui ka tegevõpetajaid. Samuti on ta kaitsnud Tallinna Ülikoolis doktorikraadi. Täiskasvanuid on ta õpetanud Tartu Ülikooli Narva kolledzis, samuti tegutsenud Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuses õpetajate täiendkoolituses. Andrases on Monica vedada täiskasvanute koolitajate tegevus. Kuna Andras on täiskasvanute koolitaja kutse andja, siis pakutakse täiskasvanute koolitajatele erinevaid võimalusi oma professionaalsuse tõstmiseks läbi kutsega koolitajate meistriklasside, piirkondlike koolitajate töötubade. Koolitajad saavad oma kogukonna probleeme arutada nii sümpoosionitel, seminaridel kui ka igaaastasel koolitajate konverentsil.

Erasmus+  projekti „Taking to the Top – Adult Educators on the Journey (TTop)“ raames on ETKA Andrasel koostöös partneritega Kreekast, Portugalist, Rootsist, Šveitsist, Ühendkuningriigist ja Eestist valminud väljundipõhine üheksa  mooduliga raamõppekava täiskasvanute koolitajatele. Õppekava moodulid on vastavuses EQF raamistikuga ja lähtuvad kaasaja täiskasvanute koolitajatele vajalikest kompetentsidest. Lisaks  sisaldab iga moodul erinevaid praktilisi tegevusi. Raamõppekava võimaldab koostada  koolitusprogramme vastavalt vajadustele ja on hea võimalus kõigile koolitajatele oma kompetentside tõstmiseks.

15.15-15.45 Kuidas luua kergust sisekoolitajana, olles korraga mitmes rollis?
Katrin Alujev holistiline regressiooniterapeut ja koolitaja

Katrin omab  pikaajalist kogemust personali- ja kvaliteedijuhina. On töötanud lepingulise koolitaja ja lektorina EBS Juhtimiskoolituse Keskuses, Tallinna Majanduskoolis ning koolitusfirmas Addenda. Talle meeldib aidata inimestel leida seda päris mina ning inspireerida neil leidma võimalusi luua endale kergemat elu. Katrin jagab oma mõtteid elust ja oma kogemustest Facebooki lehele "Elamise kergus" ja selle aasta kevadel ilmus tema esimene samanimeline raamat.


Miks ja kuidas mõjutab enesehinnang kergust?
Kuidas mõjutab teadlikkus endast ja ärksameelsus kergust sisekoolitajana?
Kuidas ma otsuseid teen?
Mis on müügil pistmist sisekoolitusega?

15.45-16.00 Aasta Sisekoolitajate 2017 tervitus
Marianne Orutar Maksu- ja Tolliamet, narkotalituse juhtivinspektor, Aasta Sisekoolitaja 2017 I kategoorias
Marja-Liisa Põldre Hurtigruten Estonia OÜ, e-learning trainer, Aasta Sisekoolitaja 2017 II kategoorias

16.00-17.00 AASTA SISEKOOLITAJA 2018 pidulik väljakuulutamine

Kandideerimise tähtaeg 1. november 2018
Palume täidetud ankeedid edastada e-posti aadressil: info@sisekoolitus.eu

Konkursi info SIIN

Ankeedi leiate allolevalt vastavalt kategooriale:

Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (osalise ajaga) kandidaadid Aasta Sisekoolitaja 2018 konkursile

Tunnustan ja esitan sisekoolitaja (täiskohaga) kandidaadi Aasta Sisekoolitaja 2018 konkursile


Konverentsi sihtrühm: Oodatud kõik sisekoolitusvaldkonnas tegevad inimesed - sisekoolitajad, koolitusjuhid, personalijuhid, personali arendusjuhid, juhid, koolitusspetsialistid, personalispetsialistid.

Konverentsi osalemistasu: Kuni 8. novembrini registreerudes 165€ + km osaleja kohta, hilisemal registreerumisel hind 185€ + km osaleja kohta.

ESALi liikmetele hind 30% soodsam registreerudes kuni 8.11.2018
ESALi Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele hinnasoodustus 5%
Koolitusjuhtide kogu liikmetele hinnasoodustus 10%


Loobumine: Konverentsist loobumise korral palume sellest kirjalikult teatada hiljemalt 20. novembriks, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.

Registreerimine sisekoolituse konverentsile

Kohtumiseni konverentsil, sisekoolitusvaldkonna aasta tippsündmusel!

Sisekoolituse konverents 2018 projektimeeskond

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!