Uudised (37)Uudiste arhiivLähenevad sündmused:

Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant (19.02-10.06.2016)


Sisekoolitaja koolitus: Lihvitud teemant
19.02.2016-10.06.2016
 


Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit on koostanud viiest moodulist koosneva sisekoolitaja koolitusprogrammi!

Programm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele - spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat - praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 19.02.2016 – 10.06.2016 ja kogu programmi läbimisel anname  osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 35 akadeemilist tundi.

Sisekoolitaja koolituse osalejad on lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis sisekoolitajana mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

Koolitusprogrammi ajakava:

19.02.2016 – I moodul:  Täiskasvanud õppija eripära ja koolituse ettevalmistus
18.03.2016 – II moodul:  Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
14.04.2016 - III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja koolitaja ülesanded ning  võimalused nende suunamisel
15.04.2016 - II mooduli korduskoolitus: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
20.05.2016 - IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
10.06.2016 - V moodul: Tagasiside ja refleksioon


Osalemistingimused:

Osalemistasu koolitusprogrammis 590 EUR
Osalemistasu  ühel koolituspäeval 150 EUR
ESAL´i  liikmetele hind 30% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine koolitusprogrammi


 I moodul: Täiskasvanud õppija. Koolituse ettevalmistus
19.02.2016


Koolitaja:

Katrin Karu, Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut, andragoogika lektor
Töötab alates 1997.aastast Tallinna Ülikooli andragoogika osakonnas õppejõuna. Koolitajana on olnud privileeg koolitada nii täiskasvanute koolitajaid kui kõrgkoolide õppejõude juba 10 aastat. Omab täiskasvanute koolitaja kutset (7. tase). Alates 2012. aastast on tegutsenud täiskasvanute koolitaja kutsehindajana.

Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanu õpib?
Kuidas toetada täiskasvanu õppija õppimist?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45 Koolituse ettevalmistus
Millest lähtuda koolituse kavandamisel?
Kuidas seada koolituse eesmärke ja õpiväljundeid?
Millised on koolitaja valikud koolituse läbiviimisel?

13.45-14.30    Lõuna

14.30-16.15  Õpikeskkonna kujundamine ja õppematerjalide koostamine
Millised keskkonna tegurid toetavad õppimist?
Millised on õppematerjalide koostamise põhimõtted?

Kestvus:  1 päev, 7 akadeemilist tundi
Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Toimumiskoht: Tallinn
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreeumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine I moodulisse
________________________________________

II moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
18.03.2016/15.04.2016


Koolitaja:

Mari Karm, Tartu Ülikool, haridusteaduste instituudi lektor
Töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis, praegu on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi lektor.2007. aastal kaitses doktoritöö teemal "Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused." Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteadusteinstituudi õppekavadel. Samuti õpetamise alase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, täiskasvanute õppimine ja õpetamine). Mari uurimishuviks on täiskasvanud inimese õppimine ning ülikooli õppejõu ja/või täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Õppemeetodite valiku printsiibid
Õppijate kaasamine koolitusel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Loeng kui koolitusmeetod
Rühmatööde läbiviimise põhiprintsiibid
Rühmatööde meetodite tutvustus

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Lugemis- ja kirjutamisülesanded koolitusel
Reflekteerimist toetavad õppemeetodid

Kestvus:  1 päev, 7 akadeemilist tundi
Eesmärk:  Anda osalejatele võimalusi mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Toimumiskoht: Tallinn
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreeumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine II moodulisse
________________________________________

III moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja koolitaja ülesanded ning võimalused nende suunamisel
14.04.2016


Koolitaja:

Koidu Tani-Jürisoo on psühholoog, OK Arenduskeskuse juht, koolituskeskuse AMI koolitaja ja superviisor, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (haridusjuhtide, pedagoogilise nõustamise magistriõpe, mentorite väljaõpe, õppejõudude koolitus, „Noored Kooli“). Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Täiskasvanukoolituse seisukohast peab  enda arenguteel olulisemateks ja inspireerivamateks väljaõpeteks erinevaid grupijuhtimise väljaõppeid psühhodraama, sotsiomeetria ja grupi psühhoteraapia valdkonnast,  efektiivsustreeningu juhtimise vallas (Gordon Training International, YET, PET, TET), väljaõpet New Adult Learning Movement koolitajana. Viimastel aastatel on ta end erinevates kohtades täiendanud eelkõige juhtimise, supervisiooni, coachingu ja isiksusliku arengu teemadel (ESÜ ja Eesti Supervisiooni Ühing, Eesti Protsessitöö Ühing, Psychodrama Cooperation, Psühhodraama Instituut, Analüütilise Psühholoogia Erakool). Omab superviisori ja coachi sertifikaati (Helsinki Psychodrama Institute).

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasid
Häälestumine grupile ja teemale
Grupi psühholoogilise arengu faasid
3 protsessi koolituse läbiviimisel
Sõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasis
Koolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostöö
Grupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimine
Grupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasis
Koolitaja selge eneseväljendamise oskused
Konfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasis
Vastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisid
Koolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Eraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides
Koolitaja eneserefleksioon ja konstruktiivne tagasiside analüüs


Kestvus:  1 päev, 7 akadeemilist tundi
Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Toimumiskoht: Tallinn
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreeumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine III moodulisse
________________________________________

IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
20.05.2016


Koolitaja:

Jaan Vaabel, IT Koolituse koolitaja/konsultant
Töötanud Baltimaade suurima IT koolitusfirma IT Koolituskeskus partner-lektorina alates 2003 aastast. Omab pikaaegset koolituskogemust erinevate kasutajakoolituste läbiviimisel – Microsoft Office, OpenOffice, Microsoft Windows ja eritarkvara. Tänaseks on ta edukalt koolitanud üle 7000 inimese.


Koolituse ajakava ja teemad:

09.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45 Esineja meistriklass I
Hea algus ja suurepärane lõpp!
Auditooriumi valitsemine ja mõjus sõnumi edastamine.
Verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine.

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Esineja meistriklass II
Aktiivne kuulamine kui koolitaja põhioskus.
Kes ei oska, see õpetab! – ehk koostöötamine ühise eesmärgi nimel.
Esinemine ja esitlemine. Koolituse ettevalmistamine.

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Esitlustarkvarade põhitõed ja ettevalmistus
Erinevad esitlustarkvarad ja nende kasutamise võimalused
PowerPointi esitluse ettevalmistamine.
Prezi.com – jutusta oma lugu! Zoomit – salvesta oma lugu!
 
Kestvus:  1 päev, 7 akadeemilist tundi
Eesmärk:  Omandada teadmised esitluse ettevalmistamisest, enese häälestamisest ja koolitusel kohapeal toimuvaga toimetulekuks. Tutvuda erinevate esitlustarkvarade ja abiprogrammidega ning omandada teadmised ja oskused nende programmide võimalustest oma sõnumi mõjusamaks edastamiseks.
Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Toimumiskoht: Tallinn
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreeumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Registreerimine IV moodulisse
________________________________________

V moodul: Tagasiside ja refleksioon
10.06.2016


Koolitaja:

Kaia Köster, Tallinna Ülikool, lektor
Omandanud magistrikraadi kasvatusteadustes Tallinna Ülikoolis ning õpib praegu Tartu Ülikooli psühholoogia doktorantuuris. Koolitajana huvitub võimalustest toetada täiskasvanud õppija motivatsiooni ja enesehinnangut. Uskudes inimese vajadusse kestva kasvu ja arengu järele on loonud koolitusfirma KASVURUUM. Peamised koolitusvaldkonnad positiivne psühholoogia, mentorlus, nõustamisoskused ja koolitaja koolitus.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Tagasiside funktsioon koolitaja professionaalsel arengul
Tagasiside liigid ja allikad, kasutatavus
Tagasiside kogumise ning analüüsimise meetodid
Kirkpatricku tulemuslikkuse hindamise mudel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Enesejuhtimine
 Enesejuhitavus õppimises
 Kuus ennastjuhtiva õppija omadust
 Eneserefleksioon e. Eneseanalüüs
 Eneseanalüüsi eesmärk professionaalse arengu toetamisel

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Eneseteadlikkus
Eneseanalüüsi sammud
Alact-mudel (korthagen & vasalos)

Kestvus:  1 päev, 7 akadeemilist tundi
Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.
Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)
Osalemistasu:  koolituspäeval 150 EUR
Toimumiskoht: Tallinn
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreeumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arveldusarvele Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine V moodulisse


NB! Korraldaja jätab endale õiguse programmis muudatusi teha!